Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc

Nghi Khánh từng là một xã của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc
Bản đồ vị trí xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc

Bản đồ xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc

Bản đồ giao thông xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc
Bản đồ giao thông xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc. (Open Street Map)

Xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc
Bản đồ vệ tinh xã Nghi Khánh (cũ), huyện Nghi Lộc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái