Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc

Ngọc Khê từng là một xã của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc
Bản đồ vị trí xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc

Bản đồ xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc

Bản đồ giao thông xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc
Bản đồ giao thông xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc. (Open Street Map)

Xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc
Bản đồ vệ tinh xã Ngọc Khê (cũ), huyện Ngọc Lặc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái