Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc

Ngọc Liên là một xã của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Cách trung tâm huyện lỵ gần 7 km. Ngọc Liên là một trong 6 xã, thị trấn nằm trong quy hoạch chung Đô thị Ngọc lặc. Đô thị trung tâm vùng miền núi phía tây Thanh Hóa. Xã có vị trí địa lý như sau:

  • Phía Bắc giáp với xã Quang Trung và Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc
  • Phía Nam giáp xã Ngọc Sơn và xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc
  • Phía Tây giáp xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc
  • Phía Đông giáp xã Đồng Thịnh và Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc
Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc
Bản đồ vị trí xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc

Bản đồ xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc

Bản đồ giao thông xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc
Bản đồ giao thông xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc. (Open Street Map)

Xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc
Bản đồ vệ tinh xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái