Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy

Ngư Thủy Nam từng là một xã của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy
Bản đồ vị trí xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy

Bản đồ xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy

Bản đồ giao thông xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy
Bản đồ giao thông xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy. (Open Street Map)

Xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Ngư Thủy Nam (cũ), huyện Lệ Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái