Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy

Văn Thủy từng là một xã của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy
Bản đồ vị trí xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy

Bản đồ xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy

Bản đồ giao thông xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy
Bản đồ giao thông xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy. (Open Street Map)

Xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Văn Thủy (cũ), huyện Lệ Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái