Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng

Phố Lu từng là một xã của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng
Bản đồ vị trí xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng

Bản đồ xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng

Bản đồ giao thông xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng
Bản đồ giao thông xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng. (Open Street Map)

Xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng
Bản đồ vệ tinh xã Phố Lu (cũ), huyện Bảo Thắng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái