Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường

Phú Thịnh từng là một xã của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường
Bản đồ vị trí xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường

Bản đồ xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường

Bản đồ giao thông xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường
Bản đồ giao thông xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường. (Open Street Map)

Xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường
Bản đồ vệ tinh xã Phú Thịnh (cũ), huyện Vĩnh Tường. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái