Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường

Tân Cương từng là một xã của huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường
Bản đồ vị trí xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường

Bản đồ xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường

Bản đồ giao thông xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường
Bản đồ giao thông xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường. (Open Street Map)

Xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường
Bản đồ vệ tinh xã Tân Cương (cũ), huyện Vĩnh Tường. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái