Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn

Phúc Tiến từng là một xã của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vị trí xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ giao thông xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ giao thông xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Open Street Map)

Xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Tiến (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái