Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai

Quan Thần Sán từng là một xã của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai
Bản đồ vị trí xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai

Bản đồ xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai

Bản đồ giao thông xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai
Bản đồ giao thông xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai. (Open Street Map)

Xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai
Bản đồ vệ tinh xã Quan Thần Sán (cũ), huyện Si Ma Cai. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái