Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai

Si Ma Cai từng là một xã của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai
Bản đồ vị trí xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai

Bản đồ xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai

Bản đồ giao thông xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai
Bản đồ giao thông xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai. (Open Street Map)

Xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai
Bản đồ vệ tinh xã Si Ma Cai (cũ), huyện Si Ma Cai. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái