Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ

Quỳnh Sơn từng là một xã của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ
Bản đồ vị trí xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ

Bản đồ giao thông xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ
Bản đồ giao thông xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ. (Open Street Map)

Xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ
Bản đồ vệ tinh xã Quỳnh Sơn (cũ), huyện Quỳnh Phụ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái