Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Thái Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 260 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Thái Bình

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Thái Bình

Thành phố Thái Bình có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 9 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Thái Bình: Phường Bồ Xuyên, phường Đề Thám, phường Hoàng Diệu, phường Kỳ Bá, phường Lê Hồng Phong, phường Phú Khánh, phường Quang Trung, phường Tiền Phong, phường Trần Hưng Đạo, phường Trần Lãm, xã Đông Hòa, xã Đông Mỹ, xã Đông Thọ, xã Phú Xuân, xã Tân Bình, xã Vũ Chính, xã Vũ Đông, xã Vũ Lạc, xã Vũ Phúc.

DS các thị trấn, xã của huyện Đông Hưng

Huyện Đông Hưng có 38 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 37 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đông Hưng: Thị trấn Đông Hưng (huyện lỵ), xã An Châu, xã Chương Dương, xã Đô Lương, xã Đông Á, xã Đông Các, xã Đông Cường, xã Đông Động, xã Đông Dương, xã Đông Hoàng, xã Đông Hợp, xã Đông Kinh, xã Đông La, xã Đông Phương, xã Đông Quan, xã Đông Quang, xã Đông Sơn, xã Đông Tân, xã Đông Vinh, xã Đông Xá, xã Đông Xuân, xã Hà Giang, xã Hồng Bạch, xã Hồng Giang, xã Hồng Việt, xã Hợp Tiến, xã Liên Giang, xã Liên Hoa, xã Lô Giang, xã Mê Linh, xã Minh Phú, xã Minh Tân, xã Nguyên Xá, xã Phong Châu, xã Phú Châu, xã Phú Lương, xã Thăng Long, xã Trọng Quan. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bạch Đằng, xã Đông Giang, xã Đông Hà, xã Đông Huy, xã Đông Lĩnh, xã Đông Phong, xã Đồng Phú, xã Hoa Lư, xã Hoa Nam, xã Hồng Châu, xã Minh Châu.

DS các thị trấn, xã của huyện Hưng Hà

Huyện Hưng Hà có 35 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 33 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hưng Hà: Thị trấn Hưng Hà (huyện lỵ), thị trấn Hưng Nhân, xã Bắc Sơn, xã Canh Tân, xã Chí Hòa, xã Chi Lăng, xã Cộng Hòa, xã Dân Chủ, xã Điệp Nông, xã Đoan Hùng, xã Độc Lập, xã Đông Đô, xã Duyên Hải, xã Hòa Bình, xã Hòa Tiến, xã Hồng An, xã Hồng Lĩnh, xã Hồng Minh, xã Hùng Dũng, xã Kim Trung, xã Liên Hiệp, xã Minh Hòa, xã Minh Khai, xã Minh Tân, xã Phúc Khánh, xã Tân Hòa, xã Tân Lễ, xã Tân Tiến, xã Tây Đô, xã Thái Hưng, xã Thái Phương, xã Thống Nhất, xã Tiến Đức, xã Văn Cẩm, xã Văn Lang.

DS các thị trấn, xã của huyện Kiến Xương

Huyện Kiến Xương có 33 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 32 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Kiến Xương: Thị trấn Kiến Xương (huyện lỵ), xã An Bình, xã Bình Định, xã Bình Minh, xã Bình Nguyên, xã Bình Thanh, xã Đình Phùng, xã Hòa Bình, xã Hồng Thái, xã Hồng Tiến, xã Lê Lợi, xã Minh Quang, xã Minh Tân, xã Nam Bình, xã Nam Cao, xã Quang Bình, xã Quang Lịch, xã Quang Minh, xã Quang Trung, xã Quốc Tuấn, xã Tây Sơn, xã Thanh Tân, xã Thượng Hiền, xã Trà Giang, xã Vũ An, xã Vũ Bình, xã Vũ Công, xã Vũ Hòa, xã Vũ Lễ, xã Vũ Ninh, xã Vũ Quý, xã Vũ Thắng, xã Vũ Trung. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Thanh Nê, xã An Bồi, xã Minh Hưng, xã Quang Hưng, xã Quyết Tiến, xã Vũ Quí, xã Vũ Sơn, xã Vũ Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Quỳnh Phụ

Huyện Quỳnh Phụ có 37 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 35 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quỳnh Phụ: Thị trấn Quỳnh Côi (huyện lỵ), thị trấn An Bài, xã An Ấp, xã An Cầu, xã An Đồng, xã An Dục, xã An Hiệp, xã An Khê, xã An Lễ, xã An Mỹ, xã An Ninh, xã An Quý, xã An Thái, xã An Thanh, xã An Tràng, xã An Vinh, xã An Vũ, xã Châu Sơn, xã Đông Hải, xã Đồng Tiến, xã Quỳnh Bảo, xã Quỳnh Giao, xã Quỳnh Hải, xã Quỳnh Hoa, xã Quỳnh Hoàng, xã Quỳnh Hội, xã Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Khê, xã Quỳnh Lâm, xã Quỳnh Minh, xã Quỳnh Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Nguyên, xã Quỳnh Thọ, xã Quỳnh Trang, xã Quỳnh Xá. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quỳnh Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Thái Thụy

Huyện Thái Thụy có 36 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 35 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thái Thụy: Thị trấn Diêm Điền (huyện lỵ), xã An Tân, xã Dương Hồng Thủy, xã Dương Phúc, xã Hòa An, xã Hồng Dũng, xã Mỹ Lộc, xã Sơn Hà, xã Tân Học, xã Thái Đô, xã Thái Giang, xã Thái Hưng, xã Thái Nguyên, xã Thái Phúc, xã Thái Thịnh, xã Thái Thọ, xã Thái Thượng, xã Thái Xuyên, xã Thuần Thành, xã Thụy Bình, xã Thụy Chính, xã Thụy Dân, xã Thụy Duyên, xã Thụy Hải, xã Thụy Hưng, xã Thụy Liên, xã Thụy Ninh, xã Thụy Phong, xã Thụy Quỳnh, xã Thụy Sơn, xã Thụy Thanh, xã Thụy Trình, xã Thụy Trường, xã Thụy Văn, xã Thụy Việt, xã Thụy Xuân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hồng Quỳnh, xã Thái An, xã Thái Dương, xã Thái Hà, xã Thái Hòa, xã Thái Học, xã Thái Hồng, xã Thái Sơn, xã Thái Tân, xã Thái Thành, xã Thái Thuần, xã Thái Thủy, xã Thụy An, xã Thụy Dũng, xã Thụy Dương, xã Thụy Hà, xã Thụy Hồng, xã Thụy Lương, xã Thụy Phúc, xã Thụy Tân.

DS các thị trấn, xã của huyện Tiền Hải

Huyện Tiền Hải có 32 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 31 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tiền Hải: Thị trấn Tiền Hải (huyện lỵ), xã An Ninh, xã Bắc Hải, xã Đông Cơ, xã Đông Hoàng, xã Đông Lâm, xã Đông Long, xã Đông Minh, xã Đông Phong, xã Đông Quý, xã Đông Trà, xã Đông Trung, xã Đông Xuyên, xã Nam Chính, xã Nam Cường, xã Nam Hà, xã Nam Hải, xã Nam Hồng, xã Nam Hưng, xã Nam Phú, xã Nam Thắng, xã Nam Thanh, xã Nam Thịnh, xã Nam Trung, xã Phương Công, xã Tây Giang, xã Tây Lương, xã Tây Ninh, xã Tây Phong, xã Tây Tiến, xã Vân Trường, xã Vũ Lăng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đông Hải, xã Tây An, xã Tây Sơn.

DS các thị trấn, xã của huyện Vũ Thư

Huyện Vũ Thư có 30 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 29 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vũ Thư: Thị trấn Vũ Thư (huyện lỵ), xã Bách Thuận, xã Đồng Thanh, xã Dũng Nghĩa, xã Duy Nhất, xã Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, xã Hồng Lý, xã Hồng Phong, xã Minh Khai, xã Minh Lãng, xã Minh Quang, xã Nguyên Xá, xã Phúc Thành, xã Song An, xã Song Lãng, xã Tam Quang, xã Tân Hòa, xã Tân Lập, xã Tân Phong, xã Trung An, xã Tự Tân, xã Việt Hùng, xã Việt Thuận, xã Vũ Đoài, xã Vũ Hội, xã Vũ Tiến, xã Vũ Vân, xã Vũ Vinh, xã Xuân Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái