Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

Tân Lý Đông là một xã của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:15,97 km²
Dân số:18.534 người (2019)
Mật độ:1.195 người/km² (2019)
Mã hành chính:28528

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành
Bản đồ vị trí xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

Bản đồ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

Bản đồ giao thông xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành
Bản đồ giao thông xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. (Open Street Map)

Xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành
Bản đồ vệ tinh xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái