Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 172 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Tiền Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Mỹ Tho

Thành phố Mỹ Tho có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Mỹ Tho: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10, phường Tân Long, xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong, xã Phước Thạnh, xã Tân Mỹ Chánh, xã Thới Sơn, xã Trung An.

DS các phường, xã của thị xã Cai Lậy

Thị xã Cai Lậy có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 10 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Cai Lậy: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Long Khánh, xã Mỹ Hạnh Đông, xã Mỹ Hạnh Trung, xã Mỹ Phước Tây, xã Nhị Quý, xã Phú Quý, xã Tân Bình, xã Tân Hội, xã Tân Phú, xã Thanh Hòa.

DS các phường, xã của thị xã Gò Công

Thị xã Gò Công có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Gò Công: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, xã Bình Đông, xã Bình Xuân, xã Long Chánh, xã Long Hòa, xã Long Hưng, xã Long Thuận, xã Tân Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Cái Bè

Huyện Cái Bè có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 24 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cái Bè: Thị trấn Cái Bè (huyện lỵ), xã An Cư, xã An Hữu, xã An Thái Đông, xã An Thái Trung, xã Đông Hòa Hiệp, xã Hậu Mỹ Bắc A, xã Hậu Mỹ Bắc B, xã Hậu Mỹ Phú, xã Hậu Mỹ Trinh, xã Hậu Thành, xã Hòa Hưng, xã Hòa Khánh, xã Mỹ Đức Đông, xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Hội, xã Mỹ Lợi A, xã Mỹ Lợi B, xã Mỹ Lương, xã Mỹ Tân, xã Mỹ Trung, xã Tân Hưng, xã Tân Thanh, xã Thiện Trí, xã Thiện Trung.

DS các xã của huyện Cai Lậy

Huyện Cai Lậy có tất cả 16 xã.

Danh sách xã của huyện Cai Lậy: Xã Bình Phú (huyện lỵ), xã Cẩm Sơn, xã Hiệp Đức, xã Hội Xuân, xã Long Tiên, xã Long Trung, xã Mỹ Long, xã Mỹ Thành Bắc, xã Mỹ Thành Nam, xã Ngũ Hiệp, xã Phú An, xã Phú Cường, xã Phú Nhuận, xã Tam Bình, xã Tân Phong, xã Thạnh Lộc.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Tân Hiệp (huyện lỵ), xã Bàn Long, xã Bình Đức, xã Bình Trưng, xã Điềm Hy, xã Đông Hòa, xã Dưỡng Điềm, xã Hữu Đạo, xã Kim Sơn, xã Long An, xã Long Định, xã Long Hưng, xã Nhị Bình, xã Phú Phong, xã Song Thuận, xã Tam Hiệp, xã Tân Hội Đông, xã Tân Hương, xã Tân Lý Đông, xã Tân Lý Tây, xã Thân Cửu Nghĩa, xã Thạnh Phú, xã Vĩnh Kim.

DS các thị trấn, xã của huyện Chợ Gạo

Huyện Chợ Gạo có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chợ Gạo: Thị trấn Chợ Gạo (huyện lỵ), xã An Thạnh Thủy, xã Bình Ninh, xã Bình Phan, xã Bình Phục Nhứt, xã Đăng Hưng Phước, xã Hòa Định, xã Hòa Tịnh, xã Long Bình Điền, xã Lương Hòa Lạc, xã Mỹ Tịnh An, xã Phú Kiết, xã Quơn Long, xã Song Bình, xã Tân Bình Thạnh, xã Tân Thuận Bình, xã Thanh Bình, xã Trung Hòa, xã Xuân Đông.

DS các thị trấn, xã của huyện Gò Công Đông

Huyện Gò Công Đông có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gò Công Đông: Thị trấn Tân Hòa (huyện lỵ), thị trấn Vàm Láng, xã Bình Ân, xã Bình Nghị, xã Gia Thuận, xã Kiểng Phước, xã Phước Trung, xã Tân Điền, xã Tân Đông, xã Tân Phước, xã Tân Tây, xã Tân Thành, xã Tăng Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Gò Công Tây

Huyện Gò Công Tây có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gò Công Tây: Thị trấn Vĩnh Bình (huyện lỵ), xã Bình Nhì, xã Bình Phú, xã Bình Tân, xã Đồng Sơn, xã Đồng Thạnh, xã Long Bình, xã Long Vĩnh, xã Thành Công, xã Thạnh Nhựt, xã Thạnh Trị, xã Vĩnh Hựu, xã Yên Luông.

DS các xã của huyện Tân Phú Đông

Huyện Tân Phú Đông có tất cả 6 xã.

Danh sách xã của huyện Tân Phú Đông: Xã Phú Thạnh (huyện lỵ), xã Phú Đông, xã Phú Tân, xã Tân Phú, xã Tân Thạnh, xã Tân Thới.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Phước

Huyện Tân Phước có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Phước: Thị trấn Mỹ Phước (huyện lỵ), xã Hưng Thạnh, xã Phú Mỹ, xã Phước Lập, xã Tân Hòa Đông, xã Tân Hòa Tây, xã Tân Hòa Thành, xã Tân Lập 1, xã Tân Lập 2, xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ, xã Thạnh Tân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Mỹ Phước.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái