Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

Tân Thành Bình là một xã của huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:18,26 km²
Dân số:13.374 người (2009)
Mật độ:732 người/km² (2009)
Dân tộc:Kinh, Hoa, Khmer
Mã hành chính:28918

Địa giới hành chính

Xã Tân Thành Bình nằm ở phía đông huyện Mỏ Cày Bắc, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

Bản đồ xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

Bản đồ giao thông xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
Bản đồ giao thông xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. (Open Street Map)

Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc
Bản đồ vệ tinh xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái