Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh

Thạch Đồng từng là một xã của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh
Bản đồ vị trí xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh

Bản đồ xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh

Bản đồ giao thông xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh
Bản đồ giao thông xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh. (Open Street Map)

Xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh
Bản đồ vệ tinh xã Thạch Đồng (cũ), thành phố Hà Tĩnh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái