Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang

Thái Long là một xã của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Diện tích:12,37 km²
Dân số:2.935 người (1999)
Mật độ:237 người/km² (1999)
Mã hành chính:2521

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang
Bản đồ vị trí xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang

Bản đồ xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang

Bản đồ giao thông xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang
Bản đồ giao thông xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. (Open Street Map)

Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang
Bản đồ vệ tinh xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái