Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới

Thanh Bình từng là một xã của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới
Bản đồ vị trí xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới

Bản đồ xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới

Bản đồ giao thông xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới
Bản đồ giao thông xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới. (Open Street Map)

Xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Bình (cũ), huyện Chợ Mới. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái