Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới

Yên Đĩnh từng là một xã của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới
Bản đồ vị trí xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới

Bản đồ xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới

Bản đồ giao thông xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới
Bản đồ giao thông xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới. (Open Street Map)

Xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới
Bản đồ vệ tinh xã Yên Đĩnh (cũ), huyện Chợ Mới. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái