Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa

Thiệu Minh từng là một xã của huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa
Bản đồ vị trí xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa

Bản đồ xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa

Bản đồ giao thông xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa
Bản đồ giao thông xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa. (Open Street Map)

Xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Thiệu Minh (cũ), huyện Thiệu Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái