Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy

Trung Thịnh từng là một xã của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy
Bản đồ vị trí xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy

Bản đồ xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy

Bản đồ giao thông xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy
Bản đồ giao thông xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy. (Open Street Map)

Xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy
Bản đồ vệ tinh xã Trung Thịnh (cũ), huyện Thanh Thủy. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái