Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh

Tử Đà từng là một xã của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh
Bản đồ vị trí địa lý xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh

Bản đồ xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh

Bản đồ giao thông xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh
Bản đồ giao thông xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh. (Open Street Map)

Xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh
Bản đồ vệ tinh xã Tử Đà (cũ), huyện Phù Ninh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái