Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Kim từng là một xã của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh
Bản đồ vị trí xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh

Bản đồ xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Kim (cũ), huyện Vĩnh Linh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái