Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Tân từng là một xã của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh
Bản đồ vị trí xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh

Bản đồ xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh
Bản đồ giao thông xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh. (Open Street Map)

Xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh
Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Tân (cũ), huyện Vĩnh Linh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái