Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu

Xuân Hòa từng là một xã của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu
Bản đồ vị trí xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu

Bản đồ xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu

Bản đồ giao thông xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu
Bản đồ giao thông xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu. (Open Street Map)

Xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Hòa (cũ), thị xã Sông Cầu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái