Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu

Xuân Thọ 2 là một xã của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Thành lập:1981
Diện tích:23,32 km²
Dân số:4.417 người (2009)
Mật độ:189 người/km² (2009)
Mã hành chính:22078

Địa giới hành chính

Xã Xuân Thọ 2 nằm ở phía nam thị xã Sông Cầu, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu
Bản đồ vị trí xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu

Bản đồ xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu

Bản đồ giao thông xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu
Bản đồ giao thông xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu. (Open Street Map)

Xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu
Bản đồ vệ tinh xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái