Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân

Yên Lễ từng là một xã của huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân
Bản đồ vị trí xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân

Bản đồ xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân

Bản đồ giao thông xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân
Bản đồ giao thông xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân. (Open Street Map)

Xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân
Bản đồ vệ tinh xã Yên Lễ (cũ), huyện Như Xuân. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái