Thông tin tổng quan và Bản đồ phường 3 (cũ), Quận 10

Phường 3 từng là một phường của quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường 3 (cũ), Quận 10
Bản đồ vị trí Phường 3 (cũ), Quận 10

Bản đồ Phường 3 (cũ), Quận 10

Bản đồ giao thông Phường 3 (cũ), Quận 10
Bản đồ giao thông Phường 3 (cũ), Quận 10. (Open Street Map)

Phường 3 (cũ), Quận 10 nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Phường 3 (cũ), Quận 10
Bản đồ vệ tinh Phường 3 (cũ), Quận 10. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái