Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Bình Khánh (cũ), Quận 2

Bình Khánh từng là một phường của quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Bình Khánh (cũ), Quận 2
Bản đồ vị trí phường Bình Khánh (cũ), Quận 2

Bản đồ phường Bình Khánh (cũ), Quận 2

Bản đồ giao thông phường Bình Khánh (cũ), Quận 2
Bản đồ giao thông phường Bình Khánh (cũ), Quận 2. (Open Street Map)

Phường Bình Khánh (cũ), Quận 2 nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Bình Khánh (cũ), Quận 2
Bản đồ vệ tinh phường Bình Khánh (cũ), Quận 2. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái