Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình

Chăm Mát từng là một phường của thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ vị trí phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình

Bản đồ phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình

Bản đồ giao thông phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ giao thông phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình. (Open Street Map)

Phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ vệ tinh phường Chăm Mát (cũ), thành phố Hòa Bình. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái