Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình

Sủ Ngòi từng là một xã của thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Thành lập:22/1/1957
Diện tích:9,15 km²
Dân số:7.855 người (2020)
Mật độ:858 người/km² (2020)

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ vị trí địa lý xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình

Bản đồ xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình

Bản đồ giao thông xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ giao thông xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình. (Open Street Map)

Xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ vệ tinh xã Sủ Ngòi (cũ), thành phố Hòa Bình. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái