Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình

Thái Thịnh từng là một xã của thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ vị trí xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình

Bản đồ xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình

Bản đồ giao thông xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ giao thông xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình. (Open Street Map)

Xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình
Bản đồ vệ tinh xã Thái Thịnh (cũ), thành phố Hòa Bình. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái