Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn

Ngọc Hải từng là một phường của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn
Bản đồ vị trí phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn

Bản đồ phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn

Bản đồ giao thông phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn
Bản đồ giao thông phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn. (Open Street Map)

Phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn
Bản đồ vệ tinh phường Ngọc Hải (cũ), quận Đồ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái