Thông tin tổng quan và Bản đồ phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn

Vạn Sơn từng là một phường của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn
Bản đồ vị trí phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn

Bản đồ phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn

Bản đồ giao thông phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn
Bản đồ giao thông phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn. (Open Street Map)

Phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn
Bản đồ vệ tinh phường Vạn Sơn (cũ), quận Đồ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái