Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa

Đắk Đoa là một thị trấn và cũng là huyện lỵ của huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Nguyên
Thành lập:2000
Diện tích:21,21 km²
Dân số:14.945 người (2013)
Mật độ:705 người/km² (2013)
Mã hành chính:23677

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa
Bản đồ vị trí Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa

Bản đồ Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa

Bản đồ giao thông Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa
Bản đồ giao thông Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa. (Open Street Map)

Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Đắk Đoa, huyện Đak Đoa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái