Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa

Hà Bầu là một xã của huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Nguyên
Diện tích:48,47 km²
Dân số:5.066 người (1999)
Mật độ:105 người/km² (1999)
Mã hành chính:23692

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa
Bản đồ vị trí xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa

Bản đồ xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa

Bản đồ giao thông xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa
Bản đồ giao thông xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. (Open Street Map)

Xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa
Bản đồ vệ tinh xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái