Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa

Đắk Sơ Mei là một xã của huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Nguyên
Thành lập:2000
Diện tích:148,89 km²
Dân số:3.526 người (2000)
Mật độ:24 người/km² (2000)
Mã hành chính:23683

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa
Bản đồ vị trí xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa

Bản đồ xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa

Bản đồ giao thông xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa
Bản đồ giao thông xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa. (Open Street Map)

Xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa
Bản đồ vệ tinh xã Đắk Sơ Mei, huyện Đak Đoa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái