Thông tin tổng quan và Bản đồ thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa

Hoà Hiệp Trung từng là một thị trấn của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vị trí Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ giao thông Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ giao thông Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa. (Open Street Map)

Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vệ tinh Thị trấn Hoà Hiệp Trung (cũ), huyện Đông Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái