Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa

Hòa Hiệp Nam từng là một xã của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vị trí xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa

Bản đồ giao thông xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ giao thông xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa. (Open Street Map)

Xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa
Bản đồ vệ tinh xã Hòa Hiệp Nam (cũ), huyện Đông Hòa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái