Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

Âu Lâu là một xã của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Thành lập:2008
Diện tích:15,85 km²
Dân số:4.570 người (2008)
Mật độ:288 người/km² (2008)
Mã hành chính:04540

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái
Bản đồ vị trí xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

Bản đồ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

Bản đồ giao thông xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái
Bản đồ giao thông xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. (Open Street Map)

Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái
Bản đồ vệ tinh xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái