Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái

Văn Tiến từng là một xã của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái
Bản đồ vị trí xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái

Bản đồ xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái

Bản đồ giao thông xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái
Bản đồ giao thông xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái. (Open Street Map)

Xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái
Bản đồ vệ tinh xã Văn Tiến (cũ), thành phố Yên Bái. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái