Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái

Phúc Lộc từng là một xã của thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái
Bản đồ vị trí xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái

Bản đồ xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái

Bản đồ giao thông xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái
Bản đồ giao thông xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái. (Open Street Map)

Xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Lộc (cũ), thành phố Yên Bái. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái