Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định

Bắc Ái từng là một xã của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định
Bản đồ vị trí xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định

Bản đồ xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định

Bản đồ giao thông xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định
Bản đồ giao thông xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định. (Open Street Map)

Xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định
Bản đồ vệ tinh xã Bắc Ái (cũ), huyện Tràng Định. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái