Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành

Cẩm La từng là một xã của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ vị trí xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành

Bản đồ xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành

Bản đồ giao thông xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ giao thông xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành. (Open Street Map)

Xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ vệ tinh xã Cẩm La (cũ), huyện Kim Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái