Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành

Phúc Thành A từng là một xã của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ vị trí xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành

Bản đồ xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành

Bản đồ giao thông xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ giao thông xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành. (Open Street Map)

Xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành
Bản đồ vệ tinh xã Phúc Thành A (cũ), huyện Kim Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái