Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ

Chà Nưa là một xã của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Thành lập:2006
Diện tích:98,32 km²
Dân số:2098 người (2006)
Mật độ:21 người/km² (2006)
Mã hành chính:03187

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ
Bản đồ vị trí địa lý xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ

Bản đồ xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ

Bản đồ giao thông xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ
Bản đồ giao thông xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ. (Open Street Map)

Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ
Bản đồ vệ tinh xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái