Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ

Nậm Chua là một xã của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ
Bản đồ vị trí địa lý xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ

Bản đồ xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ

Bản đồ giao thông xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ
Bản đồ giao thông xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ. (Open Street Map)

Xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ
Bản đồ vệ tinh xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái