Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ

Nà Khoa là một xã của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
Bản đồ vị trí địa lý xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ

Bản đồ xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ

Bản đồ giao thông xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
Bản đồ giao thông xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ. (Open Street Map)

Xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ
Bản đồ vệ tinh xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái