Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn

Chính Tâm từng là một xã của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn
Bản đồ vị trí xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn

Bản đồ xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn

Bản đồ giao thông xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn
Bản đồ giao thông xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn. (Open Street Map)

Xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Chính Tâm (cũ), huyện Kim Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái